Hastane Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları


-Kurumumuzun misyonu, vizyonu ve kalite hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapar.
-Kalite Yönetim Standartlarının gerçekleşmesi için koordinasyonu sağlar.
-Kalite eğitim hizmetlerini yürütür.
-SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
-Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
-Öz değerlendirmeleri yönetir.
-Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
-Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
-Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, sonuçların değerlendirilmesi, sonuçlara yönelik iyileştirme çalışmaları) yönetir.
-SKS çerçevesinde doküman yönetimini sağlar.
-Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. (Hizmet sunumuna yönelik istatistiksel bilgileri değerlendirir.)
-SKS çerçevesinde belirlenen komiteleri yönetir.
-Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır, takibini yapıp sonuçlandırır.
-Başhekimin kalite ile ilgili vereceği diğer görevleri yürütür.