Evde Sağlık Hizmetleri
02 Temmuz 2018

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

                       Sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmak  tüm bireylerin  hakkıdır. Sağlıklı bir ağız yapısı bireyleri  hastalıklara karşı koruduğu gibi hayat kalitesini ve kendine güveni de arttıracaktır.
          Muğla  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak tüm bunlardan hareketle Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde  Evde Bakım Hizmetleri Ünitesi oluşturduk.

         Evde Bakım Hizmetleri çerçevesinde tespit edilmiş engelli hastalara ait adresleri Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden temin ederek  2010 Haziran ayından itibaren evde ağız ve diş sağlığı hizmetine başladık.

EVDE SAĞLIK EKİBİ GÖREV TANIMI

               Kurumumuzdan talep edilen ağız ve diş sağlığı ile ilgili evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastalara gerekli hizmetin sağlanması için gerekli planlamaları yapıp, uygular. Çalışan güvenliği komitesi ile ilgili belirlenen problemlerin çözümü yönünde çalışmalar yapar.

Evde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin öncelikli olarak uygulanması gereken hastalar;

a)    Öğrenme bozukluğu olanlar (Down sendromu, Frajil X, Otizm). Bu kişiler oral hijyenin önemini anlayamayacak durumda olup, temel hijyen uygulamalarını (diş fırçalama) yardım almadan yapamazlar.

b)    Fiziksel engelliler (Serebral Palsi, Romatoid artrit, kol-bacak amputasyonları),

c)    Kronik medikal sorunları olanlar (Kanser hastaları, konjenital kalp hastaları, epilepsi vb.),

d)    Hafif mental bozukluğu olan hastalar,

e)    Büyük cerrahi operasyon geçirmiş olanlar ve ortopedi hastalarından yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar,

f)     Kronik hastalığı nedeni ile hastanede sürekli yatarak tedavi olması gerekenler,

g)    Yatağa bağımlı felçli (hemiplejik), ileri derecedeki kas hastalığı, diyabet, kalp, damar, hipertansiyon ve nörolojik hastalığı olanlar,

h)    Terminal dönem kanser hastası olan palyatif bakım hastaları

i)      KOAH vb. akciğer ve solunum sistemi hastalıkları olan, oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar Evde Sağlık Hizmetleri biriminin hizmetinden faydalanabilirler

Evde Ağız ve Diş Sağlığı hizmetinde tedavi edici olarak yapılabilen işlemler

a)    Oral muayene,

b)    Diş ve diş eti enfeksiyonları için medikasyon,

c)    Özellikle çocuk hastalarda topikal florür uygulaması gibi koruyucu uygulamalar,

d)    Hasta ve hasta yakınlarına oral hijyen eğitimi verilmesi,

e)    Basit diş çekimleri,

f)     Atravmatik restoratif tedavi,

g)    Detertraj,

h)    Sabit restorasyan gerektirmeyen total/parsiyel protez,

i)      Daha önceden yapılmış olan protez ve tedavilerin kontrollerinin yapılması,

j)      Protez vuruğunun alınması,

k)    Kırık tamiri ve benzeri işlemler.

Önemli Not:

     Hastanın stabilizasyonun sağlanamadığı mental retardasyonlu ya da ağır fiziksel özürlü hastalarda tedavi işlemleri sedasyon veya genel anestezi altında uygulanmalıdır. Bu ortam kliniğin fiziksel yeterlilik koşullarına göre klinik ya da hastane olarak belirlenip gerekli organizasyon yapılır.